Ivan Mlakić Vuković d.i.g.
  • 1981 g. rođen u Parizu.

  • 2006 g. diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

  • Diplomski rad iz Armirano-betonskih konstrukcija

 

Radno iskustvo:

Datum (od – do) 

01.01.2007. – 01.01.2008.

Naziv i adresa poslodavca 

Grazid d.o.o. Nova Bila, Travnik

Vrsta posla ili sektor

Organizacija radova

Zanimanje ili pozicija 

Diplomirani inženjer građevinarstva (d.i.g.)

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

Organizacija i nadzor radova na gradilištu

 

Datum (od – do) 

01.01.2008. –

Naziv i adresa poslodavca 

M-P-V d.o.o. Kupres, terenski ured Sarajevo

Vrsta posla ili sektor

Projektiranje, nadzor i organizacija

Zanimanje ili pozicija 

Diplomirani inženjer građevinarstva (d.i.g.)

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

Projektiranje, nadzor i organizacija

 

Datumi (od – do) 

 

01.01.2007. – 01.01.2008.

Naziv i adresa poslodavca 

 

Grazid d.o.o. Nova Bila, Travnik

Vrsta posla ili sektor

 

Organizacija radova

Zanimanje ili pozicija 

 

Diplomirani inženjer građevinarstva (d.i.g.)

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

 

Organizacija i nadzor radova na gradilištu

 
Home O nama Uposlenici M-P-V d.o.o.