Aleksandra Poloni d.i.a.
  • 1984. g. rođena u Sarajevu.

  • 2007. g. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u sarajevu na predmetu Arhitektonske konstrukcije.

  • 2009. g. magistrirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na predmetu Zaštita kulturno-historijskih cjelina i objekata.

 

Radno iskustvo:

Datum (od – do) 

2008. –.2009.

Naziv i adresa poslodavca 

Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Vrsta posla ili sektor

Demonstrator

Zanimanje ili pozicija 

Student arhitekture

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

Priprema nastave, te praktičan rad sa studentima

 

 

 

 

Datum (od – do) 

2009. –

Naziv i adresa poslodavca 

Arhitektonski fakultet u Sarajevu

Vrsta posla ili sektor

Stručni saradnik

Zanimanje ili pozicija 

Magistar arhitekture / Diplomirani inženjer arhitekture (d.i.a.)

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

Priprema nastave, te praktičan rad sa studentima

 

 

 

 

Datum (od – do) 

01.10.2009. –

Naziv i adresa poslodavca 

M-P-V d.o.o. Kupres, terenski ured Sarajevo

Vrsta posla ili sektor

Projektiranje i dizajn

Zanimanje ili pozicija 

Magistar arhitekture / Diplomirani inženjer arhitekture (d.i.a.)

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

Projektiranje, nadzor

 

 

 
Home O nama Uposlenici M-P-V d.o.o.