Monika Malbašić d.i.a.
  • 1991. g. rođena u Sarajevu.

  • 2012. g. diplomirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu.

  • 2014. g. magistrirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu na predmetu Arhitektonsko projektovanje.

 

Radno iskustvo:

Datumi (od – do) 

01.04.2015. –

Naziv i adresa poslodavca 

M-P-V d.o.o. Kupres, terenski ured Sarajevo

Vrsta posla ili sektor

Projektiranje i dizajn

Zanimanje ili pozicija 

Magistar arhitekture / Diplomirani inženjer arhitekture (d.i.a.)

Glavne aktivnosti i odgovornosti 

Projektiranje, nadzor

 
Home O nama Uposlenici M-P-V d.o.o.